szwajcaria

Regulacje prawne CBD i THC w Szwajcarii

Różne kraje mają różne podejście do zagadnień związanych z konopiami. Szwajcaria jest doskonałym przykładem tego, jak obserwacja rynku i analizowanie danych mogą stymulować skuteczne przepisy dotyczące branży konopnej. Władze szwajcarskie podejmują liberalną postawę wersus regulacji prawnych umożliwiających funkcjonowanie gospodarki i chroniących podmiotom sprawującym nad nią opiekę. Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi w dalszej częsci artykułu.

W Szwajcarii obowiązują określone przepisy dotyczące handlu produktami CBD.


Jest to ważne, ponieważ pozwala konsumentom wiedzieć, co jest dozwolone i co jest zabronione. Jeśli chodzi o konopie siewne, istnieją różnice między krajami w Europie. Szwajcaria ma jednak najwyższy limit poziomu THC w gotowych produktach, który wynosi 1%. Jest to zdecydowanie bardziej przychylniejsze dla rolników i przedsiębiorców niż 0,2% w Niemczech czy Holandii lub 0,3% we Włoszech i Austrii. Zatem posiadanie i sprzedaż produktu zawierającego mniej niż 1% THC jest dozwolone. Jeśli posiadasz więcej niż 10 g surowca z ponad 1% THC, możesz zostać ukarany grzywną 100 franków (około 470 zł).

W Szwajcarii uprawa konopi jest legalna, ale podlega restrykcyjnym regulacjom. Konopie muszą zawierać mniej niż 1% THC i produkty z konopi siewnych są wprowadzane do obrotu tylko po uzyskaniu specjalnego zezwolenia. Wszystkie produkty muszą spełniać federalne wymogi dotyczące żywności oraz dopuszczenia do obrotu. Użytkownicy muszą powiadomić właściwy organ egzekucyjny i uzyskać odpowiedni dowód rejestracji.

Produkty medyczne CBD są objęte ogólnym rozporządzeniem dotyczącym produktów leczniczych, które wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia. Zezwolenia na sprzedaż hurtową i dopuszczenia do obrotu. Żywność składająca się z nasion konopi, takich jak olej, mąka, nasiona czy napar może być wprowadzona do obrotu bez wcześniejszych zezwoleń ze względu na brak dodatkowych regulacji. Dodanie naturalnego CBD jako składnika kosmetyków jest legalne tylko wtedy, gdy pochodzi od nasion lub liści konopi. Zobacz kategorię mocne CBD: MOCNE CBD

Jak wygląda dostęp do medycznej marihuany w Szwajcarii?

Legalizacja stosowania medycznej marihuany w Szwajcarii miała miejsce dopiero w sierpniu 2022 roku. To oznaczało, że konopie indyjskie były dostępne tylko dla pacjentów cierpiących na ciężkie schorzenia i przepisywane przez lekarza. Dolegliwościami leczonymi za pomocą medycznego konopi mogą być silny przewlekły ból oraz skurcze mięśni. Niestety, większość przypadków nie jest refundowana i pacjenci muszą samodzielnie opłacić zakup marihuany. Zmiana przepisów umożliwiła również eksport marihuany.

Aby pacjenci mogli korzystać z medycznej marihuany, muszą otrzymać zgodę na jej import od Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego (FOPH). Pacjenci w Szwajcarii mają dostęp do dwóch rodzajów preparatów: susz medyczny, który zawiera więcej niż 1% THC oraz gotowe preparaty. Zarówno jedno, jak i drugie są dostępne tylko na receptę. Ponieważ oba produkty zawierają wysokie stężenie aktywnego psychoaktywnego składnika – THC, to są one uważane za narkotyki i mogą być uprawiane, importowane i sprzedawane wyłącznie do użytku własnego.

Czy wiesz, jak legalizacja marihuany w Szwajcarii wygląda w praktyce?

Chcemy Ci zaprezentować szczegóły inicjatywy pilotażowej – dzięki niej to, co kiedyś było niedozwolone, stało się realne. Obserwując stale rosnące zainteresowanie konopiami indyjskimi w Szwajcarii, jak to widoczne było szczególnie w okresie pandemii, władze postanowiły wprowadzić program regulacji obrotu marihuany. Jego celem jest umożliwienie miastom organizację lotnych programów dla swoich mieszkańców. Dzięki czemu będą mogli oni legalnie kupować marihuanę w specjalnych punktach dla uprzednio zarejestrowanej grupy odbiorców. W ramach programu do pięciu tysięcy osób będzie miało możliwość kupienia legalnej marihuany. 

Zaprojektowaliśmy program, który ma dać możliwość uprawy konopi na miejscu. Dzięki temu rynek suszu dla uczestników programu będzie napędzany przez lokalnych producentów, a nie drogim importem z zagranicy. Aby wziąć udział w programie jako producent, musisz otrzymać specjalne pozwolenie od Federalnego Biura Zdrowia Publicznego. Do programu mogą być dopuszczone tylko osoby pełnoletnie i ich stan zdrowia będzie stale monitorowany przez lekarzy.

Zurych był pierwszym europejskim miastem, które wprowadziło program pilotażowy dotyczący marihuany. Trwające tam 3,5 roku badania obejmowały śledzenie zdrowia ok. kilku tysięcy osób. Bazylea szybko poszła w ślady Zurychu, obiecując otworzyć swój własny program legalizacji i sprzedawania suszu konopi indyjskich. Dzięki tak rewolucyjnej polityce narkotykowej, Szwajcaria zachowała swoje miejsce na samym czele Europy, jeśli chodzi o trend ekologiczny stosunku do marihuany.

Dodaj komentarz